SUITE: DE EVOLUTIE VAN DE DOUCHECABINE

Suite: de evolutie van de douchecabine
Suite: de evolutie van de douchecabine
Suite: de evolutie van de douchecabine
Suite: de evolutie van de douchecabine
25.10.2022 / VISMARAVETRO NIEUWS
DELEN

Net als de meeste innovatieve designobjecten,  is Suite ontstaan vanuit een behoefte en een probleem: de douchecabine de ruimte geven en het lekken van water voorkomen.

 

Een ingeving die Elia Vismara en de architect Castiglia vrijwel gelijktijdig volgden na vergelijkbare ervaringen in grote hotels, waarin grote glazen wanden de doucheruimte weliswaar begrensden, maar het water niet tegenhielden. Vandaar de vraag: “Waarom proberen we niet een geïntegreerd systeem te ontwikkelen, dat zowel esthetisch als functioneel is?”

 

Geen van beiden had zich in het begin waarschijnlijk gerealiseerd dat hun uitgangspunt eigenlijk een ware, grensverleggende evolutie van de douchecabine was, door een nieuwe vorm, een nieuwe toepassing en in feite een nieuw product te creëren.

 

Suite is niet simpelweg een heruitvinding van de douchecabine: maar een herontwerp van de badkamer door het creëren van een nieuw interieurconcept met een groot visueel impact en een verfijnde techniek.

 

Suite verovert momenteel vol overtuiging het grote publiek vanwege zijn innovatieve karakter, precies zoals we Elia Vismara in de video horen zeggen: Suite is een blanco vel papier waarvan de enige beperking het inbeeldingsvermogen van de architect is. 

 

De video laat de talloze toepassingsmogelijkheden van Suite zien en zoomt in op de prachtige details en belicht de belangrijkste stappen van zijn ontstaansgeschiedenis: van idee tot productie.

 

Bekijk de video en sluit uw ogen, zodat u zich alvast een beeld kunt vormen van uw toekomstige nieuwe badkamer.

Good news is coming

Meld u aan voor de newsletter van Vismaravetro.

i