Delen
EEN ITALIAANS VERHAAL
EEN ITALIAANS VERHAAL
EEN ITALIAANS VERHAAL

EEN ITALIAANS VERHAAL

Er is meer dan honderd jaar verstreken sinds 1907, toen Giuseppe Vismara in Mariano Comense de activiteit van vertegenwoordiger van glas, ruiten en spiegels begon; en Vismaravetro is meer dan vijftig jaar actief in de branche van directe productie van douchecabines. Sinds 1947, jaar van de oprichting van de onderneming, is er veel veranderd. In onze maatschappij en in ons bedrijf. Generaties hebben elkaar opgevolgd, huizen worden met nieuwe criteria gebouwd, de badkamer is comfortabeler geworden. Veel is veranderd in ons bedrijf, van de naam tot het product. Een nieuwe generatie Vismara, de derde, is het bedrijf in gekomen om hun eigen bijdrage te leveren. Er zijn nieuwe ideeën gekomen en een nieuw enthousiasme

Daarom is Vismaravetro nu zo gestructureerd dat ze elke opdracht bekwaam het hoofd kan bieden, met constante aandacht voor de praktische realisering van de ideeën. Handvaardigheid en industrialisatie, technologie en research, design en communicatie: alles is gebaseerd op solide strategieën en op een productieve specialisatie. De missie is het ontwerpen, bouwen en verhandelen van douchecabines alsof het echte en ware interieurelementen van de allerhoogste kwaliteit zijn, zowel technisch als formeel.
De energie wordt besteed aan nieuwe, elke dag te ontwikkelen routes, met een open oog voor iedere groeimogelijkheid.

Made in Vismaravetro

blik op de toekomst

Geautomatiseerde magazijnen, geavanceerde oppervlaktebehandelingen, maglev-schuifdeuren. Horizons van innovatie die nog ver weg lijken, maar die voor Vismaravetro nu al realiteit zijn: een bedrijf waarbij “4.0” staat voor technologie; “14001” voor een milieucertificaat en “5 jaar” voor een duurzame kwaliteitsgarantie.

Onze vestigingen zijn zeer geavanceerde productie-installaties, in staat om optimaal in te spelen op de uiteenlopende eisen van een bedrijf met een sterke roeping tot innovatie, in staat om meer en meer ruimte te geven aan het zoeken naar nieuwe technologische en formele oplossingen, aan het experimenteren met materialen en oplossingen. Het is een bedrijfsfilosofie die diep geworteld is in een erfenis van ervaring en kennis die deel uitmaken van onze corporate know-how, die is gebaseerd op een ""familie"" relatie met de glasbewerking, inclusief de manuele vaardigheden en technologie. Drie generaties hebben, door de jaren heen, het bedrijf tot op heden geleid: in de tussentijd is de manier van beleven van de badkamer veranderd en bij Vismaravetro zijn we doorgegaan met het presenteren van innovatieve projecten en het realiseren, in twee technologisch geavanceerde productie-eenheden, van kwaliteitsproducten en -systemen. Vismara en de productie van glas, een hechte band.

Kwaliteit made in Italy

Kwaliteit made in Italy

en cultuur van de arbeid

Onze productie-eenheden bevinden zich in Brianza, een gebied dat in de hele wereld bekend staat om de zeer sterke toewijding aan het vervaardigen van meubels. Hier liggen onze wortels en hier hebben we onze nieuwe productielocaties gevestigd toen de markt onze keuzes heeft beloond met een sterke groei van de vraag. Het is hier dat onze medewerkers de cultuur van de arbeid in zich hebben die deel uitmaakt van ons bedrijfskapitaal.

En het bedrijfsparcours gaat verder in de richting van de kwaliteit en de innovatie, volgens creatieve modellen die uniek zijn in de wereld, dezelfde modellen die het begrip “Made in Italy” tot iets onnavolgbaars en exclusiefs hebben gemaakt. Van oudsher namelijk is kwaliteit de ijzeren regel van Vismaravetro: wij willen niet alleen gewaardeerd worden om de hoeveelheid maar vooral om de kwaliteit van onze producten, door het succesvol uitbrengen van innovatieve toepassingen en oplossingen op maat. Made in Italy kwaliteit die wereldwijd erkend wordt.

Een constant element van een complex gamma is de sterke focus op de uitmuntendheid van het product, op de vakkundige vervaardiging met industriële of ambachtelijke methodes.

DE GEDRAGSCODE - VISMARAVETRO

De gedragscode is een officieel document van VISMARAVETRO S.R.L., goedgekeurd door de raad van bestuur, dat de beginselen en gedragsregels bevat waaraan iedereen die binnen het bedrijf en met het bedrijf werkt, zich moeten houden.
Doel van de code is de waarden en gedragsregels te beschrijven en te verspreiden waarnaar wij, als VISMARAVETRO, bij de uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten voortdurend willen verwijzen.

DE 10 KWALITEITEN VAN DE VISMARAVETRO DOUCHECABINES

01

Afstelbare bevestigingssystemen

02

Verschillende types opening

03

Gemakkelijk montagesysteem SMF

04

Magnetische profielen

05

Certificaties van kwaliteit

06

Volgens de norm getemperd glas

07

Anti-kalk preventiebehandeling TPA

08

Personalisering van de cabina

09

Digitale print op glas

10

Gepatenteerde componenten

glas en aluminium

glas en aluminium

100% green design

De Vismaravetro douchecabine behoort terecht tot het hoofdstuk "ecologie." De belangrijkste materialen zijn namelijk glas en aluminium, twee 100% recyclebare componenten met een oneindig lange levensduur dankzij de moderne terugwinning- en recyclingsystemen. Ook de industriële productie is zich nu bewust van de milieuproblematiek en, bij het vragen om een ontwerp-bijdrage, gebeurt dat met bijzondere aandacht voor dit uiterst actuele onderwerp.
Dit is hoe termen als "groen design" en "eco-design" betekenis krijgen:door middel van projecten en ideeën die behalve dat ze verwachtingen vervullen wat betreft functionaliteit en schoonheid, ook weten hoe te reageren met een breder en bewuster inzicht. En het bedrijf houdt bij het implementeren van een project rekening met het juiste gebruik van materialen, technologieën, processen .. om ook zelf bij te dragen aan eco-duurzaamheid.
Een duidelijk engagement van Vismaravetro, bevestigd door een derde instantie: 13 februari 2004 hebben we namelijk de certificering van overeenstemming verkregen met ISO 14001 die certificeert dat het "bedrijfssysteem" van Vismaravetro werkt in overeenstemming met de milieubeschermingswetten. Van productieprocessen tot de gebruikte materialen, van uitstoot in de atmosfeer tot bedrijfsgebouwen, van waterlozingen tot afvalbeheer, in ons bedrijf is alles zorgvuldig georganiseerd om de impact op het milieu te minimaliseren.

ENGAGEMENT VAN HET BEDRIJF
Sinds 2004 is Vismaravetro in bezit van de certificatie van overeenstemming met ISO 14001 die verklaart dat het "bedrijfssysteem" van Vismaravetro werkt in overeenstemming met de milieubeschermingswetten

EPD-CERTIFICATIE

Milieuvriendelijke douchecabines

De EPD is een vrijwillige, gecertificeerde verklaring die specifieke gegevens verstrekt over de milieu-impact van het product, in overeenstemming met de internationale standaard ISO 14025 en EN 15804. Vismaravetro heeft in zijn productie altijd al aandacht voor “green” gehad. Te beginnen met de gebruikte materialen, glas en aluminium, die gezien hun aard volledig gerecycled kunnen worden dankzij moderne recuperatie- en recyclingsystemen. In de loop der jaren heeft Vismaravetro zijn aandacht ook gericht op vereenvoudiging en efficiëntie van de productiestandaards. Wanneer het bedrijf namelijk een project technisch uitwerkt, houdt het rekening met het correcte gebruik van materialen, technologieën en bewerkingen, om een bijdrage te leveren in de richting van ecologische duurzaamheid. In het bedrijf is alles met aandacht georganiseerd, om de impact op het milieu tot het minimum te beperken: van productieprocessen tot gebruikte materialen, van de emissies in de atmosfeer tot de structuren van de bedrijfsgebouwen, van waterafvoer tot afvalbeheer.

glas en aluminium
glas en aluminium
glas en aluminium
glas en aluminium
glas en aluminium
i